Formiernia

W naszej odlewnia są dwie linie formierskie i stanowisko do formowania ręcznego.
Formiernia wyposażona w formierki o formacie 1000x800 wykonują odlewy o masie od 10-250 kg i wymiarach do 800 mm.
Formiernia wyposażona w formierki o formacie 650x500 wykonują odlewy o masie od 0,5-50kgi wymiarach do 500mm
W odlewnia jest też stanowisko formowania ręcznego w gdzie wykonuje się odlewy jednostkowe w masach bentonitowych jak i furanowych.
W masach furanowych wykonujemy odlewy wymagające większej dokładności, bardziej skomplikowane jak i o dużej masie do 1600kg.
Obydwie formiernie wyposażone są w 2t suwnice lejnicze którymi rozwozi się ciekły metal do wcześniej przygotowanych form.

 

element formowany